Pogosta vprašanja

KAJ JE SISTEM S TOPLOTNO ČRPALKO ZRAK – VODA V DELJENI IZVEDBI?

Po vsej Evropi stavbe predstavljajo približno 40% potreb po energiji. Uvajanje sistemov učinkovite rabe energije v nove stavbe (PURES - Pravilnik o učinkoviti rabe energije v stavbah) in osveščanje javnosti o možnostih varčevanja energije in povečanja energetske učinkovitosti naših domov tudi v Sloveniji postaja ključno orodje v boju proti globalnemu segrevanju in škodljivim emisijam, ki onesnažujejo okolje. Ko že govorimo o varčevanju z energijo v naših domovih ne moremo mimo ene najboljših rešitev za ogrevanje doma: sistem s toplotno črpalko zrak-voda v deljeni izvedbi. Sistem omogoča izmenjavo toplote iz zraka na vodo. To je sistem sestavljen iz zunanje črpalne enote v kateri je kompresor, ki absorbira toploto in notranje vodne enote, ki sta povezani med seboj prek inštalacije po kateri potuje freon. Zunanja enota sistema, nameščena nekje ob hiši, črpa toploto iz okolja, ji dvigne temperaturo in jo s pomočjo tehnologije s skrol kompresorjem, ki izkorišča fizikalne lastnosti freona, prek bakrene inštalacije prenese v notranjo enoto sistema, ki segreva vodo, katera potuje po sistemu vodne inštalacije do ogrevalnih enot v prostoru (ploskovna ogrevala kot na primer talno gretje, radiatorji, idr.).


KAKO DELUJE TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK - VODA V DELJENI IZVEDBI?

V naravi se toplota iz toplejšega telesa prenese na hladnejšega spontano, toplotne črpalke pa za ta prenos porabijo tudi določeno količino energije v obliki električne energije. Količina energije, ki jo toplotna črpalka porabi za izvedbo te naloge je znatno nižja od tiste, ki jo porabijo konvencionalni ogrevalnimi sistemi. V resnici je toplotna črpalka zrak-voda sposobna proizvajati energijo za ogrevanje in toplo sanitarno vodo z ne več kot 25% električne energije nabavljene prek distributerjev električne energije in z do 75% brezplačne energije črpane iz okolja, tudi pri zelo nizkih zimskih temperaturah. To je mogoče zaradi tehnologije s skrol kompresorjem, ki izkorišča fizikalne lastnosti freona (plin z oznako R410-A), katerega vrelišče je pri -48,5°C. Nekatere toplotne črpalke zrak-voda lahko delujejo tudi za hlajenje poleti, v tem primeru so to tako imenovani reverzibilni modeli.


UČINKOVITOST IN POPULARNOST SISTEMOV S TOPLOTNO ČRPALKO ZRAK - VODA

Razmerje med električno energijo, s katero se napaja toplotna črpalka in energijo iz okolja, je odvisno od številnih dejavnikov. Za določitev tega razmerja pri toplotni črpalki zrak-voda je potrebno upoštevati temperaturo, pri kateri bo potekala toplotna izmenjava (temperatura ogrevalne vode,temperatura zunanjega okolja) in vrsto uporabljenega medija (freon, plin,idr.). To razmerje oziroma donos (COP) je praviloma večje od 3, in doseže, v nekaterih primerih celo vrednost 6 in več. Zato so toplotne črpalke zrak voda sistemi z visoko učinkovitostjo, ker na splošno zahtevajo le približno 25% pomožne energije (elektrika ali plin), da bi ustvarile 100% toplotne energije. Zaradi visoke učinkovitosti, enostavnosti namestitve ter sprejemljivih investicijskih stroškov ter varčnega delovanja po namestitvi, so sistemi s toplotno črpalko zrak – zrak tudi najbolj popularni. Njihova popularnost je danes zelo visoka tudi zaradi ekoloških subvencij, ki jih država Slovenija nudi lastnikom toplotnih črpalk prek institucije EKO SKLAD. Sistemi s toplotno črpalko zrak-voda imajo veliko prednosti pred tradicionalnimi sistemi. Ne le, da koristijo energijo iz obnovljivih virov, so učinkoviti in varčni, z njimi pa lahko zadovoljimo tako potrebo ogrevanja prostorov kot ohlajanja prostorov. Od dne 26.9.2015 so v veljavi zahteve evropske komisije za 1. in 2. sklop (LOT 1 in LOT 2) izdelkov povezanih z energijo (generatorji toplote, grelniki vode, kompleti), katerih okoljsko primerna zasnova je regulirana z direktivama 813/2013 (prostorski in kombinirani grelniki) in 814/2013 (grelniki vode in rezervoarji tople sanitarne vode). Ti izdelki predstavljajo pomemben obseg prodaje in trgovanja na evropskem trgu, imajo pomemben vpliv na okolje in pomenijo pomembno možnost za izboljšanje vpliva na okolje brez pretiranih stroškov, zato navedena zakonodaja podaja obvezujoče minimalne standarde energijske učinkovitosti. Izdelkov, ki ne bodo zadostili minimalnim predpisanim standardom, po tem datumu ne bo več dovoljeno prodajati. Hkrati veljata tudi direktivi o energijskih nalepkah za navedene izdelke s pomočjo katerih se potrošniku olajša izbira naprave glede na razred učinkovitosti ; direktivi št. 811/2013 in 812/2013. Poenotena regulativa za vse generatorje toplote je pomembna, saj bo močno vplivala na prodajo in uporabo ogrevalnih sistemov. Vključuje in poenoti vse ogrevalne naprave: električne grelne naprave, plinske in oljne kotle, bojlerje in grelnike, prav tako pa tudi za vse naprave na obnovljive vire kot so sončni toplotni sistemi in toplotne črpalke. Direktiva naj bi prispevala k opuščanju slabših proizvodov in s tem doprinesla k zmanjšanju škodljivih izpustov po vsej Evropi ter k 20-odstotnemu povečanju uporabe obnovljivih energetskih virov. Zdi se nam, da so pogoji sedaj izenačeni za vse ogrevalne naprave, potrošniki bodo imeli možnost zelo natančno ugotoviti, kako učinkovit je ogrevalni sistem, za katerega se odločajo.


OSTALE VRSTE TOPLOTNIH ČRPALK GLEDE NA MEDIJ IZMENJAVE TOPLOTE

Ostale vrste toplotnih črpalk glede na medij izmenjave toplote (voda – voda in zemlja voda) zaradi višje začetne investicije in birokratičnih ovir niso tako popularne kot so toplotne črpalke zrak-zrak in zrak-voda. Toplotne črpalke voda – voda. Ta vrsta uporablja toploto, ki jo vsebuje voda, kot so na primer površinske vode (reke, jezera, morje) ali podzemne vode. Toplota, ki se odstrani iz vode se prenese v notranjost hidravličnega sistema, ki nato prenaša toploto v terminale enote. Ventilatorski konvektorji in sevalni terminali so primerni za to vrsto toplotne črpalke. V primerjavi z zrakom vodonosniki žal niso vedno na voljo ali ni dovoljeno, da se jih izkorišča. Dovoljenje za pripravo vodonosnika in namestitev toplotne črpalke voda –voda je potrebno pridobiti v skladu z lokalnimi predpisi. Toplotne črpalke zemlja – voda. Ta vrsta uporablja toploto iz geotermalnih tal. V ta namen se uporabljajo vodoravni ali navpični kolektorji za izmenjavo toplote. Toplota iz tal se prenese na hidravlični sistem, ki nato prenaša toploto v terminalne enote. Ventilatorski konvektorji in sevalne terminalne enote so primerni za to vrsto toplotne črpalke. Horizontalni talni kolektorji toplote - tuljave za izmenjavo toplote s prisilnim kroženjem slanice (voda z glikolom), so vodoravno vkopani ne pretirano globoko v tleh, odvzemajo toploto iz tal ter jo dovajajo v toplotno črpalko. Obstajajo tudi vertikalni zbiralniki toplote, kjer se zahteva bolj ali manj globoko namestitev, ki omogoča izmenjavo toplote v globljih plasteh tal. Dovoljenje za vrtanje v tla in namestitev toplotne črpalke zemlja – voda je potrebno pridobiti v skladu z lokalnimi predpisi.


DOKUMENTACIJA

Povezave do portalov posameznih proizvajalcev za pregled, kreiranje in tiskanje energijskih nalepk in podatkovnih kartic:

Dokumentacija Erp – LOT 1 (energijske nalepke in podatkovne kartice) za naprave MITSUBISHI ELECTRIC
Dokumentacija Erp – LOT 1 in LOT2 (energijske nalepke in podatkovne kartice) za naprave DAIKIN


KAKO IZBRATI SISTEM ZA OGREVANJE NOVOGRADNJE

Postopek izbire sistema za ogrevanje v novogradnji je drugačen od postopka izbire sistema za ogrevanje v obstoječih objektih. Najboljši sistemi za novogradnjo so nizkotemperaturni talni sistemi ogrevanja, kar pa pri obstoječih gradnjah ponavadi ni mogoče. V obstoječih stavbah so povečini radiatorski sistemi ogrevanja. Sama predelava oziroma prenova radiatorskega sistema v talno ogrevanje je velika in zahtevna investicija za katero se večina ne odloči. Prenova starih objektov zahteva kompletno prenovo stavbe, toplotne izolacije, stavbnega pohištva in je za obstoječe objekte največkrat preobsežna in predraga, v času prenove v stavbi pa je onemogočeno primerno bivanje in udobje. Za tak poseg v obnovo stavbe se uporabniki odločajo poredko. V nadaljevanju naprej opisujemo postopek izbire sistema ogrevanja za novogradnjo nato pa še postopek izbire sistema ogrevanja za objekte, kjer uporabnik prenavlja le kotlovnico in želi ohraniti visokotemperaturni sistem ogrevanja prek obstoječih radiatorjev.

Postopek izbire ogrevalnega sistema za novogradnjo:

1. korak

Pri načrtovanju novogradnje je izbira sistema ogrevanja odločitev, ki zahteva poznavanje prednosti in slabosti, ki jih določen sistem ogrevanja nudi. Predlagamo, da informacije izbirate iz več virov, vsekakor pa se pred pričetkom izgradnje obrnite na arhitekta in strojnega projektanta, ki Vam bo predstavil najboljše sisteme in naprave, z vidika delovanja, uporabnosti in smotrnosti investicije glede na razpoložljiva sredstva. Poleg Vaših želja bo arhitekt pri izdelavi zasnove objekta moral upoštevati tudi gradbene predpise in pripadajoče tehnične smernice za učinkovito rabo energije v stavbah.
Po zakonu o graditvi objektov zakonodaja za projektno dokumentacijo pri novogradnjah določa osnovne postopke: 1. Za gradnjo enostanovanjskega objekta (manj zahtevni objekti). Običajno se za PGD ne naredi načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, more pa PGD vsebovati elaborat gradbene fizike s področja toplotne zaščite stavb in za področje URE (učinkovite rabe energije), kjer so navedeni vmesni rezultati za elemente URE iz pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbi (toplotna zaščita, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode, razsvetljava, obnovljivi viri energije. V PZI dokumentaciji po pridobitvi gradbenega dovoljenja se naredi načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, kjer projektant detajlno izdela sistem in izbere ogrevalno napravo. 2. Za stavbe (zahtevni objekti) V PGD se izvede načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, v PZI pa še detajlni načrt za izvedbo s popisom opreme.Gradbeni predpis, ki pogojuje načrtovanje gradnje stavb in podrobneje opredeljuje bistveno zahtevo »varčevanje z energijo in ohranjanje toplote” je Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). V tem pravilniku so določene zahteve za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, klimatizacije, priprave tople pitne vode in razsvetljave v stavbah, zagotavljanju deleža obnovljivih virov energije stavbe ter način izračuna energijskih lastnosti stavbe.
V stavbah se mora zagotavljati najmanj 25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo: toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

2. korak

Energijsko učinkovitost ogrevalnega sistema se zagotavlja z izborom energijsko učinkovitih generatorjev toplote, načrtovanja in izvedbe energijsko učinkovitega cevnega razvoda, izbora nizke projektne temperature ogrevalnega sistema in njegovega uravnoteženja ter regulacije temperature zraka v stavbi, njenem delu ali prostoru. Preglejte ponudbo nizkotemperaturnih sistemov s toplotno črpalko zrak-voda, tako boste lahko izbrali sistem, ki moč za gretje ogrevalne vode in sanitarne vode proizvaja iz toploto okolja in z uporabo električne energije. Tudi toplotne črpalke zrak-voda morajo ustrezati tehničnim smernicam, ki navajajo kakšne energijske izkoristke morajo imeti učinkoviti generatorji toplote. Energijska učinkovitost (COP) ogrevalne toplotne črpalke zrak voda se meri in zagotavlja po standardu EN 14511, pri temperaturi zunanjega zraka 2°C in temperaturi ogrevalne vode na dovodu 35°C. Minimalna vrednost kazalnika COP je 3,1. To pomeni, da naprava za zagotavljanje 4 kW toplote, le to proizvede z uporabo dobrih 3 delov energije brezplačno iz okolja (zrak v okolici zunanje enote) in enega dela energije iz električnega omrežja.

3. korak

Po pregledu tehničnih podatkov si boste ustvarili svojo sliko in izločili iz izbora naprave, ki ne ustrezajo standardom in predpisom o učinkoviti rabi energije v stavbah. Sedaj lahko opravite manjšo raziskavo izkušenj, ki jih imajo ljudje z uporabo naprav, ki so ostale v ožjem izboru. Povprašajte sosede, sorodnike ali kolege, če poznajo osebo oziroma družino, ki bi Vam lahko povedala svoje izkušnje in mnenje. Osebo, ki je pripravljena svoje izkušnje deliti z drugimi Vam lahko predstavi tudi distributer sistemov s toplotno črpalko zrak-voda, ki sledi zadovoljstvu svojih kupcev na trgu tudi po prodaji.

4. korak

Poleg kazalnika energetske učinkovitosti preglejte ostale ključne podatke o proizvajalcu in delovanju naprave, kot na primer: uveljavljenost blagovne znamke in specializiranost proizvajalca toplotne črpalke vrsta sistema (sistem v deljeni izvedbi, kompaktne enote…) režim in učinkovitost delovanja pri nizkih zunanjih temperaturah temperatura pripravljene sanitarne in ogrevne vode način oziroma zahtevnost vgradnje in mere naprav za lažjo namestitev način regulacije nastavitev in upravljanja možnost uporabe iste naprave za hlajenje prostorov (npr. prek konvektorjev) Vodilni specializirani proizvajalci sistemov s toplotno črpalko imajo dolgoletne izkušnje, neprestano vlagajo v izboljšave in lasten razvoj, vse sestavne dele naprav proizvajajo v svojih tovarnah, zagotavljajo tehnično podporo strokovnega sektorja, prisotni so in delujejo na vseh evropskih tržiščih ter upoštevajo potrebe posameznega tržišča. Nekateri sisteme s toplotno črpalko proizvajajo tudi v evropskih tovarnah, kar je še dodatno zagotovilo strokovnosti, saj se pooblaščeni prodajalci, monterji in serviserji redno in pogosto izobražujejo neposredno pri proizvajalcu.

7. korak

Preverite, katero podjetje je pooblaščeno za zastopanje in distribucijo konkretne blagovne znamke na slovenskem tržišču, ali zagotavlja izobraževanje monterjev in serviserjev ter nudi pred prodajno in po prodajno podporo, servis, garancijo in osnovno svetovanje o napravah. Povprašajte jih o prednostih naprav, ki so prišle v vaš ožji izbor, o izkušnjah s terena, ugodnostih in eko subvencijah, ki so v zadnjih letih na razpolago za take naprave. Pošljite nam e-pošto prek INFO@TOPLOTNECRPALKE.NET ali nas pokličite prek telefonske številke 040 33 99 00.

8. korak

Po analizi vseh podatkov, ki ste jih pridobili sami, prek znancev in distributerja imate dovolj informacij na osnovi katerih lahko skupaj s strojnim projektantom oblikujete najožji izbor. V PZI dokumentaciji (po pridobitvi gradbenega dovoljenja), sedaj lahko skupaj s strojnim projektantom dokončno naredite načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, kjer se detajlno izdela popis zahtevanih del in materiala. Na osnovi popisa del in materiala boste lahko od monterjev sistemov s toplotno črpalko zrak-voda pridobili konkretne ponudbe.

9. korak

Tudi pri izbiri podjetja, ki Vam bo vgradilo sistem s toplotno črpalko zrak-voda morate preveriti poslovanje ponudnika in izbrati ponudbo dobrega podjetja. Pošljite nam e-pošto prek INFO@TOPLOTNECRPALKE.NET ali pa nas pokličite na telefon 040 33 99 00 in z veseljem vam bomo svetovali strokovnjaka z vaše regije.
Ponudnik oziroma podjetje, ki bo pri Vas izvajalo namestitev toplotne črpalke mora freonski del inštalacijskega sistema izvajati v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinih. Podjetje ali njegov podizvajalec za freonski del inštalacije sistema mora biti vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO).Ponudnik naj Vam že na ponudi pisno zagotovi,da bo namestitev freonskega dela inštalacije sistema izvedlo podjetje, ki je vpisano v evidenco ARSO in na ponudbi naj navede evidenčno številko podjetja iz evidence pooblaščenih podjetij pri ARSO.
Dober ponudnik naj Vam zagotovi tudi pričetek in dokončanje del v predvidenem roku, ugodno a predvsem kvalitetno ponudbo z garancijo za ponujene oziroma opravljene storitve inštalacije, vgradnje in namestitve sistema, kvalitetno opravljeno delo, svetovanje na terenu, prodajni servis in garancijske pogoje proizvajalca naprave.
Investicija v toplotno črpalko je ekonomična. Za naprave navedene na seznamu ustrezne opreme lahko pridobite subvencijo v skladu z veljavnimi oziroma aktualnimi javnimi pozivi EKO SKLADA in določili odlokov o načrtu za kakovost zraka na področju, kjer je objekt v katerega nameravate vgraditi toplotno črpalko.


IDEALNA IZBIRA SISTEMA ZA OGREVANJE PRI PRENOVI

Visokotemperaturna toplotna črpalka Daikin Altherma predstavlja alternativo obstoječim visokotemperaturnim generatorjem toplote, npr. biomasa, kurilno olje ali plin, saj lahko segreje vodo do 80°C za potrebe ogrevanja z radiatorji in za uporabo tople vode v gospodinjstvu.
Glede na veljavne predpise, se postavitev toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjske hiše šteje med investicijsko vzdrževalna dela, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Je idealna rešitev za prenove, saj lahko v celoti zamenja obstoječi sistem ogrevanja ter priprave tople sanitarne vode in se poveže na že obstoječo napeljavo.


ENERGETSKE OZNAKE O TOPLOTNIH ČRPALKAH DAIKIN:

Več informacij najdete v brošuri podjetja DAIKIN.


ZAKAJ IZBRATI NAŠE PODJETJE?

 • zaupanja vredno podjetje z odličnimi referencami
 • vse storitve na enem mestu
 • prilagodljivost in odzivnost po vsej Sloveniji
 • zagotovljen tudi servis in vzdrževanje


KAJ POMENI SPLIT IZVEDBA?

Gre za deljeno izvedbo toplotne črpalke, kjer sta uparjalnik in kompresor nameščena zunaj objekta, kondenzator in obtočna črpalka pa sta vgrajeni v notranji enoti toplotne črpalke. Med zunanjo in notranjo enoto je izvedena plinska/freonska povezava. Sodobne split toplotne črpalke so v večini primerov že frekvenčno krmiljene, ker pomeni veliko nadgradnjo ON/OFF sistema krmiljenja in precej višjo sezonsko učinkovitost.

Prednosti split izvedbe toplotne črpalke so:

 • Zaradi plinske/freonske povezave ni možnosti za zamrznitve sistema tudi v primeru izpada električne energije.
 • Ni potrebna uporaba sredstva proti zamrzovanju v celotnem ogrevalnem sistemu ali vgradnja dodatnih izmenjevalcev.
 • Veliko enot je namensko razvitih za hladnejša podnebja, tako da delujejo do zunanje temperature -25st.C ali celo do -28st.C.
 • Obstajajo tudi dvo-kompresorske split izvedbe (en kompresor znotraj, drugi zunaj), ki omogočajo ogrevanje vode do 80 st.C brez uporabe električnih grelcev.
 • Večina že ima vgrajeno frekvenčno regulacijo moči, ki bo v nekaj letih obvezna, saj z ON/OFF tehnologijo ne bo mogoče dosegati ustreznih izkoristkov.
 • Pri frekvenčno krmiljenih modelih je mogoča vgradnja brez zalogovnika, kar predstavlja manjše izgube v sistemu.
 • Vsi večji in priznani proizvajalci v EU in po svetu zagovarjajo uporabo split sistemov, saj gre za potrjeno tehnologijo, ki je po številu vgrajenih enot daleč na prvem mestu.
 • Monter mora dobro poznati toplotno črpalko, da jo lahko pravilno montira.


PREDNOSTI, KI JIH NUDIJO TOPLOTNE ČRPALKE


 • drastično zniža stroške ogrevanja (od 35-75%)
 • zmanjša emisije CO2 od 31 do 59 odstotkov
 • deluje brez nevarnih goriv
 • investicija se povrne v nekaj letih
 • zasede malo prostora
 • deluje zelo tiho
 • potrebuje minimalno vzdrževanje
 • je ogrevalni sistem prihodnosti
 • v poletnih časih omogoča hlajenje hiše
 • je enostavna za upravljanje in uporabo
 • je priporočena in delno subvencionirana s strani države
 • uporablja obnovljive vire toplote (toploto zemlje ali okoliškega zraka)

KDO LAHKO IZVAJA MONTAŽO TOPLOTNIH ČRPALK?

Montažo lahko izvajajo samo monterji kateri so pooblaščeni za montažo naprav in imajo ustrezen certifikat za rokovanje s plini. Monterji so preverjeni in pooblaščeni tudi z naše strani.


Brezplačno svetovanje

Strokovni sodelavci imajo na področju klimatskih naprav in toplotnih črpalk več kot 15 let delovnih izkušenj. Nasveti in konkretna shematska predstava sta ključni za vaše udobje in pravilno delovanje naprav.

Kontaktirajte nas

Zavedamo se, da je konkretna predstava o izgledu modelov, njihovi obliki in dimenzijah, glasnosti delovanja ter o vseh pomembnejših funkcijah, ki so potrebne za zagotavljanje maksimalnega udobja v prostoru, za uporabnika zelo pomembna, zato smo veseli vsakega vprašanja.

Delovni čas

 • Ponedeljek - Petek 08:00 do 17:00
 • Telefon 24/7: 040 33 99 00
 • Email 24/7: info@toplotnecrpalke.net

Partnerji: